6:00-8.15
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji
pomysłów dzieci.
8:15-8:30
Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania.
8:30-8:50
Śniadanie.
8:50-9:00
Czynności higieniczne po śniadaniu, mycie zębów.
9:00-11:00
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Realizacja podstawy
programowej z zakresu języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, rytmiki
z muzyką, plastyki, przyrody, gimnastyki korekcyjnej.
11:00-11:50
Spacer, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali – ćwiczenia
gimnastyczne.
11:50-12:00
Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu.
12:00-12:50
Obiad.
12:50-13:00
Czynności higieniczne po obiedzie.
13:00-14:00
Leżakowanie.
14:00-14:50
Oddawanie dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
14:50-15:00
Czynności higieniczne przygotowujące do podwieczorku.
15:00-15:20
Podwieczorek.
15:20-15.30
Czynności higieniczne po podwieczorku.
15:30-17:00
Oddawanie dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.