Przedszkole

Przedszkole czynne jest od godziny 6:00 

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu wynosi:

a) w przypadku standardowej diety:

 • 590 zł miesięcznie za pobyt w godzinach 6:00 – 13:00;
 • 690 zł miesięcznie za pobyt w godzinach 6:00 – 14:00;
 • 730 zł miesięcznie za pobyt w godzinach 6:00 – 15:00;
 • 790 zł miesięcznie za pobyt w godzinach 6:00 – 16:00;
 • 840 zł miesięcznie za pobyt w godzinach 6:00 – 17:00;

b) w przypadku diety specjalnej:

 • 620 zł miesięcznie za pobyt w godzinach 6:00 – 13:00;
 • 720 zł miesięcznie za pobyt w godzinach 6:00 – 14:00;
 • 760 zł miesięcznie za pobyt w godzinach 6:00 – 15:00;
 • 820 zł miesięcznie za pobyt w godzinach 6:00 – 16:00;
 • 870 zł miesięcznie za pobyt w godzinach 6:00 – 17:00;

– 330 zł miesięcznie, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o potrzebach kształcenia specjalnego – stawka nie zmienia się;

c) w przypadku uczęszczania do placówki rodzeństwa stawka czesnego obniżona jest o 50 zł (za każde dziecko):

 • godziny końcowe 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 i 17:00 stanowią moment wyjścia dziecka z przedszkola. Każda rozpoczęta następna godzina, po zgłoszeniu w dniu poprzedzającym zdarzenie skutkuje naliczeniem 30 zł a niezgłoszona 50 zł

Wpisowe – jednorazowa opłata – 400 zł

Odliczamy 17 zł za wyżywienie standardowe  z powodu zgłoszonej nieobecności dziecka powyżej 3 dni.

Odliczamy 18,50 zł za wyżywienie dietetyczne z powodu zgłoszonej nieobecności dziecka powyżej 3 dni.

Umowy oraz wszelkie dokumenty związane z zapisaniem dziecka dostępne w przedszkolu przy ulicy Śląskiej 23 i Kasprzaka 2 w Świętochłowicach.

Wymagany kontakt bezpośredni lub telefoniczny

tel. 600 379 244.

Żłobek

Żłobek czynny jest od 6.00 – 16.00 godziny podstawowe.

Koszt pobytu całkowity wraz z wyżywieniem wynosi 1660 zł.

W roku 2023 pomniejszony 200 zł dla mieszkańców Świętochłowic z dotacji UM Świętochłowice. Po pomniejszeniu mieszkańcy Świętochłowic o końcowym rozrachunku płacą 1460 zł.

Odliczamy 18 zł za wyżywienie z powodu zgłoszonej nieobecności dziecka za każdy dzień.

Zgłoszona nadgodzina 30zł, niezgłoszona 50zł

Wpisowe – jednorazowa opłata – 300 zł

Umowy i wszelkie dokumenty związane z zapisaniem dziecka dostępne w żłobku przy ul. Wojska Polskiego 35

w Świętochłowicach. Kontakt bezpośredni lub telefoniczny.

Telefon kontaktowy : 600 379 244