Przedszkole

Przedszkole czynne jest od godziny 6:00

Opłaty uzależnione są od godzin pobytu dziecka. Podane kwoty obejmują wyżywienie oraz wszystkie zajęcia dodatkowe.

  1. 00-13.00 opłata – 450 zł
  2. 00-14.00 opłata – 550 zł
  3. 00-16.00 opłata – 650 zł
  4. 00-17.00 opłata – 700 zł

Opłata stała dla rodziców dzieci z orzeczeniem

o niepełnosprawności:  200 zł

Wpisowe – jednorazowa opłata – 300 zł

Odliczamy 10 zł za wyżywienie z powodu zgłoszonej nieobecności dziecka powyżej 3 dni.

Umowy oraz wszelkie dokumenty związane z zapisaniem dziecka dostępne w przedszkolu przy ulicy Śląskiej 23

i Kasprzaka 2 w Świętochłowicach.

Wymagany kontakt bezpośredni lub telefoniczny

tel. 600 379 244.

Żłobek

Żłobek czynny jest od 6.00 – 16.00 godziny podstawowe.

16.00 – 17.00 godzina dodatkowo płatna za każde rozpoczęte pół godziny 5 zł.

Koszt pobytu całkowity wraz z wyżywieniem wynosi 1150 zł.

W roku 2021 pomniejszony o 80 zł z PROGRAMU MALUCH PLUS oraz 200 zł dla mieszkańców Świętochłowic z dotacji UM Świętochłowice

Po pomniejszeniu mieszkańcy Świętochłowic o końcowym rozrachunku płacą 770 zł.

Rodzice z poza terenu miasta z wkładem własnym właściciela 870 zł.

Odliczamy 10 zł za wyżywienie za zgłoszone nieobecności dzieci.

Wpisowe – jednorazowa opłata – 200 zł

Umowy i wszelkie dokumenty związane z zapisaniem dziecka dostępne w żłobku przy ul. Wojska Polskiego 35

w Świętochłowicach. Kontakt bezpośredni lub telefoniczny.

Telefon kontaktowy : 600 379 244